76 tys. zł dotacji na renowacje zabytków

4 marca odbyło się podpisanie umów na realizację zadań związanych z renowacją zabytków znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego. W ślad za podjętą uchwałą Nr III/36/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku, Rada Powiatu Limanowskiego zatwierdziła udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytków znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego.

Łączna kwota dotacji w 2015 roku – to 76 tys. zł.

Rada Powiatu Limanowskiego, zdecydowała o przyznaniu środków z budżetu powiatu na renowację zabytków w wysokości 76 tys. zł. Dlatego bardzo się cieszę, że możemy wspomóc zarządców tych obiektów i przekazać im wsparcie finansowe na przeprowadzenie niezbędnych prac.

Umowy zostały podpisane przez Starostę Limanowskiego Jana Puchałę, wicestarostę Mieczysława Urygę

  • z ProboszczemParafii Rzymsko Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej, ks. dr Stanisławem Kowalikiem,
  • Proboszczem Parafii św. Jana Ewangelisty w Pisarzowej, ks. Andrzejem Bąkiem,
  • Proboszczem Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej – ks. dr Markiem Krupą,
  • Proboszczem Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie ks. mgr Antonim Piś.

W spotkaniu uczestniczyli także członkowie komisji oceniającej wnioski Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Tomasz Krupiński /Przewodniczący Komisji/, a także Justyna Tokarczyk kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki.

Na początku spotkania Justyna Tokarczyk kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki, przybliżyła zasady składania i rozliczania poszczególnych wniosków – Dotacje przyznawane są przez Radę Powiatu Limanowskiego na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Zgodnie z Regulaminem, Biuro Promocji Kultury i Turystyki po wstępnej analizie wniosków, przedstawiło je komisji oceniającej. O dofinansowanie prac mogli się ubiegać właściciele obiektów zabytkowych, majacych istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturalne.

źródło:Powiat Limanowski
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory