Zmodernizowany Oddział Ginekologii i Położnictwa

16 stycznia 2015 w Szpitalu Powiatowym w Limanowej odbyło się uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie zmodernizowanej części położniczej Oddziału Ginekologii i Położnictwa limanowskiego Szpitala. Przebudowa ta, dopiero I etap prac realizowanych w ramach zadania ”Remont oddziału położnictwa i noworodkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej”. Koszt realizacji całej inwestycji to ponad 2 miliony złotych, finansowane ze środków własnych Szpitala, z czego na przebudowę położnictwa przeznaczono ponad 1 mln 300 tys. zł.

Podczas spotkania dyrektor placówki Marcin Radzięta przybliżył zaproszonym realizację kolejnej kluczowej dla limanowskiego szpitala inwestycji.

Położnictwo i oddział noworodkowy położone są na III piętrze budynku głównego Szpitala. Podstawowym założeniem już przeprowadzonych i kolejnych, zaplanowanych zmian, jest utworzenie oddziału położnictwa i noworodkowego, który będzie przyjazny matce, noworodkowi oraz osobom z niepełnosprawnością. Po modernizacji oddział zapewni integrowanie matki z dzieckiem, a w razie konieczności, także separowanie poszczególnych przypadków z zabezpieczeniem odpowiedniej opieki.

Oddział wraz z sąsiadującym na tym samym poziomie w linii prostopadłej blokiem porodowym będzie spełniał potrzeby w zakresie porodów i opieki w układzie „rodzinnym”.

Od teraz na położnictwie pacjentki mają do dyspozycji pokoje dwuosobowe łóżkowe w układzie „matka dziecko” z węzłem sanitarnym dla matki i noworodka. Utworzono również pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym matki i noworodka spełniający wymagania i potrzeby osoby niepełnosprawnej. Jego układ pozwala na poruszanie się i opiekowanie dzieckiem osobie na wózku inwalidzkim. Pokój ten może być również przeznaczony dla matki po rozwiązaniu ciąży mnogiej, a jego lokalizacja w pobliżu zespołu wzmożonej i intensywnej opieki i terapii noworodka pozwala na dobrą opiekę pielęgniarską.
Ponadto w ramach już zmodernizowanej części znajduje się zespół pomieszczeń intensywnej terapii medycznej noworodka, pokoje wcześniaków, noworodków obserwowanych (wszystkie dostępne przez śluzy fartuchowe) oraz pokój opieki pośredniej i ciągłej. Pomieszczenia te są wzajemnie podzielone przeszklonymi ścianami dla ułatwienia wzrokowego kontaktu pielęgniarskiego i zaopatrzone w dodatkowe drzwi umożliwiające łączenie wzajemnie w ramach potrzeb i możliwości higieniczno-sanitarnych.

II etap inwestycji, czyli przebudowa oddziału noworodkowego rozpocznie się już w lutym bieżącego roku. Powstaną tam 4 pokoje przedporodowe (dwuosobowe z węzłami sanitarnymi), 5 pokoi dwuosobowych w układzie „matka dziecko” z węzłem sanitarnym dla matki i noworodka, jak również pokoje opieki pośredniej i ciągłej noworodka. Odcinek będzie posiadał większy gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pomieszczenia oddziałowych i pielęgniarek z położnymi (socjalne), jak również pomieszczenie Poradni Oceny Rozwoju Dziecka i Laktacyjnej. Jedna z łazienek oddziału przeznaczona będzie dla osób odwiedzających i towarzyszących, których obecność jest związana ze specyfiką porodów rodzinnych. Utworzony zostanie również pokój jednoosobowe z łazienką, dzięki czemu możliwe będzie separowanie indywidualnych przypadków ze względów higieniczno-epidemiologicznych, czy też psychologicznych.

Prace prowadzone podczas obu etapów realizacji wiążą się z całkowitą wymianą wykończenia pomieszczeń, co częściowo wynika też ze zmian układu ścianek, drzwi, czy instalacji w tynkach.

Po zakończeniu inwestycji oddział położnictwa i noworodków parametrami programowymi, powierzchniowymi oraz rozwiązaniami funkcjonalnymi będzie pozwalał na elastyczne i wysoko standardowe rozwiązania dla opieki nad matką i dzieckiem. Układ całości kondygnacji zapewni odpowiednią funkcjonalność stanowiąc dobre rozwiązania dla pacjentów i personelu.
Gratulacje z okazji zakończenia inwestycji, w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego złożył na ręce dyrektora szpitala – Jan Puchała Starosta Limanowski.

Zaproszenie dyrekcji szpitala przyjęli m.in. Starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarosta Limanowski Mieczysław Uryga, Członkowie Zarządu Powiatu- Agata Zięba, Jan Więcek i Wojciech Włodarczyk, Radni Powiatu Limanowskiego: Jolanta Grzegorzek, Marian Wójtowicz, Leszek Lis Sekretarz Powiatu Limanowskiego Andrzej Matlęga, przedstawiciele Rady Społecznej Szpitala, Komisji Zdrowia oraz pracownicy Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Warto przypomnieć, iż w Szpitalu Powiatowym w Limanowej rodzi się około 1 600 dzieci, ponadto posiada on tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku. Dlatego też właściwe warunki porodu oraz późniejszego pobytu matki z dzieckiem w szpitalu, są jednym z priorytetów jednostki. W związku z tym sukcesywnie wprowadzane są udogodnienia dla rodzących kobiet.

Od 1 lutego 2013 roku Szpital Limanowej zapewnia bezpłatne znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu. Ten rodzaj znieczulenia przy porodzie w dalszym ciągu nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak Szpital wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich pacjentek udostępnił tę metodę łagodzenia bólu dla wszystkich rodzących. Oczywiście pacjentki mogą również korzystać z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu takich jak masaż strumieniem wody pod prysznicem, techniki relaksacyjne z wykorzystaniem materaca, drabinek, piłek i worka sako. Stosowane są również środki farmakologiczne (przeciwbólowe) np. podtlenek azotu w mieszaninie z tlenem (Entonox) używany w początkowym etapie porodu lub w mniej nasilonym odczuwaniu bólu oraz petydyna (dolcontral) silny środek przeciwbólowy. Wszystkie te metody są bezpłatne i dostępne dla każdej pacjentki.

Galeria zdjęć

[nggallery id=165]

źródło: Powiat Limanowa
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory