Świąteczna sesja Rady Gminy Tymbark

30 grudnia w Przedszkolu Samorządowy w Tymbarku odbyła się IV sesja Rady Gminy Tymbark połączona ze spotkaniem opłatkowym.

Wśród zaproszonych na obrady gości znaleźli się: księża z Parafii Tymbark, przedstawiciele władzy samorządowej gminy i powiatu, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Tymbark, przedstawiciele organizacji pozarządowych Gminy Tymbark, przedstawiciele policji i straży oraz kierownicy Referatów Urzędu Gminy w Tymbarku.

Sesję rozpoczął występ Przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Tymbark, które zaprezentowały świąteczny program artystyczny i zaprosiły do wspólnego tańca i kolędowania Wójta Gminy Tymbark – Pawła Ptaszka i Radnych.

Następnie przewodnicząca Rady Gminy – Pani Zofia Jeż, rozpoczęła realizację kolejnych punktów programu sesji, który przewidywał m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

–  zmiany uchwały Nr XX/120/08 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Tymbark do Stowarzyszenia w Lokalnej Grupie Działania Przyjazna Ziemia Limanowska;

– wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Tymbark zadań gminy na podstawie zawartych porozumień w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji kryzysowej w Nowym Sączu;

– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które to uchwały zostały jednogłośnie przyjęte przez obecnych na sesji Radnych.

Po zakończeniu pierwszej – oficjalnej, części grudniowej sesji wszyscy goście zaproszeni zostali na spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie przy akompaniamencie Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton.

źródło: UG Tymbark
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory