Nowa Rada Gminy Limanowa

W poniedziałek, 1 grudnia 2014 roku uroczyste ślubowanie złożyli radni oraz Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan. Wybrano także Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Limanowa VII kadencji.

Punktualnie o godz. 10:30 Radny Senior – Edward Bugański otworzył posiedzenie I sesji Rady Gminy Limanowa, przywitał wszystkich zebranych w Sali Konferencyjnej, w tym Wójta Gminy Władysława Pazdana oraz nowo wybranych członków Rady Gminy. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Agata Talar, rozdała stosowne zaświadczenia o wyborze. Drodzy Państwo, odczytam rotę ślubowania, będzie to akt uroczysty(…)zatem proszę wszystkich o powstanie – rozpoczął Radny Senior, po czym wypowiedział słowa ślubowania, a każdy radny po wyczytaniu jego nazwiska przez najmłodszego w radzie, Marcina Radzięte, złożył ślubowanie. Na mocy ustawy o samorządzie gminnym, również wójt obowiązany jest złożyć ślubowanie wobec Rady Gminy. Wszyscy powstali, a Władysław Pazdan uroczyście ślubował „(…)powierzony mi urząd sprawować tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy” Kolejnym punktem zaplanowanego porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Komisja Skrutacyjna w składzie: Marek Młynarczyk, Marek Borucki i Jerzy Jabłoński, przeprowadziła tajne głosowanie – w wyniku czego Przewodniczącym Rady Gminy Limanowa VII kadencji został Stanisław Młyński.Radny Senior pogratulował nowo wybranemu i poprosił o dalsze prowadzenie obrad.

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za okazanie mi zaufania i powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa na najbliższe cztery lata – rozpoczął Stanisław Młyński, po czym pogratulował Władysławowi Pazdanowi objęcia urzędu na kolejną kadencję. Następnym z punktów zaplanowanego porządku obrad był wybór dwóch wiceprzewodniczących rady. Podobnie jak wcześniej, głosowanie miało charakter tajny. Po przeprowadzeniu wyborów, zliczeniu głosów oraz sporządzeniu protokołu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Marek Młynarczyk, poinformował, że na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy Limanowa VII kadencji, zostali wybrani: Stanisław Kita oraz Walenty Szubryt.

Wszystkim radnym życzę samych sukcesów w pracy na rzecz naszej gminy, liczę także na konstruktywną współpracę. Dziękuję za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamykam obrady – stwierdził na koniec Stanisław Młyński.

źródło: UG Limanowa
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory