Lekcje pływania

Od poniedziałku 20 kwietnia blisko stu uczniów szkół podstawowych z gminy Słopnice, rozpoczęło lub kontynuuje naukę pływania w ramach wojewódzkiego programu „Już pływam”. To już kolejna edycja doskonalenia umiejętności w pływaniu i zarazem następny po „Jeżdżę z głową” i „Multisporcie” projekt będący „sportową” formą spędzania wolnego czasu skierowany do dzieci i młodzieży.

Z lekcji skorzysta w sumie 90 uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych, Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słopnicach z klas od I do VI. Zajęcia nauki pływania realizowane są przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Projekt realizowany jest na krytej pływalni w Limanowej. Lekcje nauki pływania prowadzą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Dla każdego ucznia przewidziano 8 wyjazdów na basen, z których każdy trwa 2 godziny lekcyjne. Celem programu jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, nabycie podstawowych umiejętności pływackich, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, wzrost bezpieczeństwa dzieci. Zakładanymi rezultatami programu będzie zdobycie umiejętności pływania przez uczestników, zapoznanie ucznia z zasadami bezpieczeństwa, rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu, oswojenie dzieci z wodą, kąpieliskiem, rozwijanie społecznych zachowań, zdyscyplinowanie i systematyczność oraz poprawa kondycji fizycznej.

Całkowita wartość projektu wyniesie 19 460 zł. Gmina Słopnice finansuje 60 % kosztów zajęć czyli 11 830 zł, pozostałą część pokrywa pozyskana przez samorząd dotacja z województwa małopolskiego w kwocie 5 830 zł oraz wkład rodziców uczniów w wysokości 1 800 zł. Do kosztów projektu zalicza się: transport, wynajem pływalni i potrzebnego sprzętu, opiekę instruktora i opiekuna oraz ubezpieczenie uczestników zajęć.

źródło: UG Słopnice
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory