Współpraca gminy z AGH

Porozumienie w sprawie współpracy AGH z Gminą Limanowa podpisane zostało dnia 4 marca. Jak wynika z dokumentu szczegółowy zakres współpracy obejmuje przygotowanie i realizację prac naukowo-badawczych dot. głównie identyfikacji i prognozowania rozwoju zjawisk dynamicznych na obszarze gminy.

AGH zadeklarowała ze swojej strony prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z zakresu badania zagrożeń geodynamicznych na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk aktywnych zagrażających mieszkańcom i infrastrukturze, a także dostęp do wyników prac naukowo-badawczych.

Gmina Limanowa z kolei zobowiązała się współpracować w zakresie uzyskania pozwoleń związanych z realizacją prac badawczo-rozwojowych.

Nawiązana współpraca pozwoli obu stronom na aplikowanie o środki unijne w nowej perspektywie 2015-2010 na rozwój działalności badawczej, głównie w zakresie zmian geologicznych na terenie osuwiska w Kłodnem, usprawni to także prognozowanie zjawisk geologicznych zachodzących na terenie gminy.

źródło: UG Limanowa
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory