Walne Zebranie LKS Płomień Limanowa

Czternastego marca w remizie OSP Łososina Górna odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze klubu za 2014 rok. W zebraniu licznie uczestniczyli członkowie klubu oraz sympatycy.

W zebraniu sprawozdawczym udział wzięło 41 osób związanych z klubem oraz zaproszonych gości wśród, których byli:

  • pan Wiesław Sędzik – Radny Miasta Limanowa
  • pan Krzysztof Ryś – Sołtys Wsi Walowa Góra
  • pan Zygmunt Łątka – zasłużony działacz klubu
  • Byli zawodnicy Klubu LKS Płomień
  • Trenerzy: Piotr Pietruch, Łukasz Bukowiec, Marcin Jańczy
  • Menager: Zbigniew Dudek
  • Zawodnicy oraz zaproszenie Goście związani z Klubem

Zebranie otworzył Prezes Klubu LKS Płomień Mirosław Twaróg i to on prowadził zebranie.

Sprawozdanie z działalności klubu w 2014 roku przedstawił prezes Mirosław Twaróg, następnie o sekcji szachowej wypowiedział się pan Ryszard Ewert, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Karol Golonka.

Następnie głos zabrali zaproszeni Goście: pan Wiesław Sędzik pogratulował sukcesów drużynie oraz przedstawił sytuację finansowania klubu z Urzędu Miasta Limanowa i wyraził zaniepokojenie problemami oraz chęć pomocy w rozwiązaniu ich. Pan Zygmunt Łątka, poinformował, że czyni intensywne działania w pozyskaniu solidnego sponsora dla Klubu. Następnie Prezes Klubu przeczytał pismo złożone przez pana Jana Dudka, do Zarządu Klubu z prośbą o odczytanie na zebraniu. W krótkich słowach zasłużony działacz społeczny pogratulował sukcesów i życzył kolejnych udanych meczy i braku kontuzji. Następnie prezes przekazał słowa uznania dla klubu otrzymane od nie obecnych na zebraniu: pana Stanisława Struga i Stanisława Golonki. Obaj panowie gratulowali sukcesów w minionym roku przede wszystkim awansu do Ligi Okręgowej oraz życzyli wytrwałości w ciężkiej pracy i zapewniali o pomocy dla klubu.

Następnie Prezes Klubu Mirosław Twaróg przeczytał Oświadczenie, które dotyczyło bieżącej bardzo trudnej sytuacji finansowej klubu. Po wystąpieniu Prezesa rozgorzała dyskusja na temat ciężkiej sytuacji finansowej klubu i możliwości jakie trzeba uruchomić, aby uzyskać wsparcie finansowe w ciężkiej sytuacji.

Następnie przegłosowano pozytywnie Abolutorium dla Zarządu Klubu za 2014 rok.

Następnie złożono do Komisji Uchwał i Wniosków postulaty. Po czym prezes zgłosił iż w ostatnim czasie do Zarządu wpłynęły rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Jakuba Walasika oraz z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej zrezygnował pan Wiesław Sędzik. W głosowaniu jawnym na członka zarządu wybranoMichała Górczyka natomiast do Komisji Rewizyjnej Aleksandrę Koza.

Następnie przyjęto złożone do Komisji Wnioski i Prezes Mirosław Twaróg zakończył zebranie.

Niestety na zebraniu nie pojawił się żaden przedstawiciel Miasta Limanowa mimo, iż zapraszany był pan Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda oraz pani Kierownik Wydziału Promocji, Kultury Sportu i Turystyki Jolanta Szyler.

Dokumenty z Walnego Zebrania sprawozdawczego:

źródło: LKS Płomień Limanowa
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory