W sołectwach rozpoczeła się nowa kadencja

Druga tura zebrań sołeckich, które odbyły się wspólnie dla Sołectw Słopnice Dolne Królewskie i Szlacheckie oraz Sołectwa Mogielica zamknęły harmonogram zebrań wiejskich dla gminy Słopnice. Od 1 marca br. rozpoczęła bieg nowa kadencja sołtysów i rad sołeckich dla tych sołectw.

Połączone zebrania wiejskie dla sołectw Słopnice Dolne Szlacheckie i Królewskie wyłoniły w pierwszej kolejności sołtysów. Mieszkańcy obu sołectw zgodnie wybierali na nową kadencję dotychczasowych sołtysów: Józefa Grucela dla Słopnic Dolnych Królewskich i młodego stażem Piotra Kęskę dla Słopnic Dolnych Szlacheckich. Obaj kandydaci nie mieli kontrkandydatów. Jednomyślnie przebiegło również głosowanie w wyborze rad sołeckich. Trzyosobowy skład rady sołeckiej Słopnic Dolnych Królewskich tworzą Faron Stanisław, Krzemińska-Biel Maria i Więcek Jerzy. Natomiast organem doradczym sołtysa Słopnic Dolnych Szlacheckich będzie rada sołecka w składzie: Gaik Celina, Opoka Paweł i Pachut Józef.
Na zmianę sołtysa nie pozwolili również mieszkańcy sołectwa Mogielica, którzy zgłosili tylko jednego kandydata na to stanowisko i udzielili w głosowaniu poparcia Jerzemu Sołtysowi, sprawującemu tę funkcję od 2003 roku. Spośród siedmiu kandydatów ostatecznie mieszkańcy sołectwa Mogielica wybrali radę sołecką w składzie: Burdek Kazimierz, Kulpa Irena, Kurek Kazimierz. Frekwencja w sołectwie wyniosła 53 osoby.

Zebrani na spotkaniach w sołectwach przyjęli ponadto sprawozdanie z działalności samorządu za 2014 rok przedstawione przez wójta Adama Sołtysa oraz poznali perspektywy budżetowe na rok obecny.

Dyskusje i wnioski mieszkańców sołectw poprzedził również panel informacyjny przeprowadzony przez Jana Więcka delegata gminy Słopnice i członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” na temat możliwości wsparcia w ramach programu unijnego LEADER 2014-2020.

Ostatnim punktem obrad była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli przedstawić władzom gminy indywidualne wnioski, opinie oraz istotne dla większości mieszkańców problemy. Dyskusję zdominowały pytania o plany budowlane kolejnych etapów sieci kanalizacyjnej i doraźne remonty dróg.

Wójt Gminy Słopnice raz jeszcze kieruje podziękowania do uczestników wszystkich zebrań wiejskich za obecność oraz merytoryczną i rzeczową dyskusję prowadzoną na spotkaniach. Nowym radom sołeckim i sołtysom gratuluje wyboru, życząc dobrej i zgodnej pracy na rzecz reprezentowanych sołectw oraz całej gminy Słopnice.

źródło: UG Słopnice
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory