Rozstrzygnięto przetarg na modernizację ul. Z. Augusta w Limanowej

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej rozstrzygnął postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy modernizacji ul. Z. Augusta w Limanowej.

Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa pomiędzy władzami Powiatu a wykonawcą tego zadania.

Zakres planowanych robót zadania powiatu obejmuje:

  • przebudowę całego ciągu drogowego ( 1,3 km ) z dostosowaniem do ruchu ciężkiego poprzez: wzmocnienie konstrukcji drogi siatką stalową, położenie nowych warstw nawierzchni bitumicznej
  • przebudowę skrzyżowań ul. Zygmunta Augusta z ul. J.Marka (droga powiatowa nr 1609K ) i ul. Żwirki i Wigury (droga powiatowa nr 1610K) na tzw. RONDA
  • remont obustronnych chodników (nowe chodniki )
  • wykonanie uregulowania odwodnienia całej ulicy Zygmunta Augusta
  • remont oświetlenia ulicznego (nowe oświetlenie całego ciągu drogowego )
  • wykonanie przejść dla pieszych, zatoki autobusowe, oznakowanie drogowe ( pionowe i poziome )

Wartość zadania to 4,6 mln zł. Termin realizacji – do 30 września 2015 r. Planowane jest rozpoczęcie robót w drugiej połowa kwietnia br.

Przypomnijmy:

Inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2015. Nazwa zadania: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1631K w Limanowej – ul. Zygmunta Augusta w km 0+000 – 1+135 ” w ramach wspólnego projektu z Miastem Limanowa pn: ” Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Limanowa obejmującego drogę powiatową nr 1631K – ul. Zygmunta Augusta oraz ulice miejski”

źródło: Powiat Limanowski
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory