Jest porozumienie z nadleśniczymi

W czwartek zostały podpisane porozumienia pomiędzy Janem Puchałą Starostą Limanowskim, a Nadleśniczymi Nadleśnictwa Limanowa, Stary Sącz i Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego. Porozumienia dotyczyły powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Spotkanie było także okazją do omówienia spraw bieżących.

Podpisane porozumienie określa m.in. kontrolę oraz nadzorowanie właścicieli lasów w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się i powstawaniu pożarów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych ochrony gleby i wód leśnych, i inne.

Podczas spotkania Jan Puchała Starosta Limanowski podziękował Nadleśniczym i Dyrektorowi za wzorową współpracę w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Janusz Tomasiewicz Dyrektor GPN, Jan Legutko Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa i Paweł Szczygieł Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz również wyrazili podziękowania za dotychczasową współpracę w dziedzinie leśnictwa i wykazali nadzieję na dalszą owocna współpracę w tym zakresie.

źródło: Powiat Limanowa
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory