III Sesja Rady Gminy Limanowa

Podczas III sesji Rady Gminy Limanowa, radni uchwalili budżet Gminy Limanowa na 2015 rok. W uchwalonym budżecie na 2015 rok przewiduje się po stronie dochodów kwotę  65 320 000 złotych, wydatki zaś ustalone zostały na poziomie 63 320 000 złotych. Gmina Limanowa w 2015 roku na inwestycje planuje przeznaczyć kwotę  ok. 9 mln zł. Do ważniejszych zadań, jakie zostaną wykonane w 2015 roku należą:

 • wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej zachodniej części Gminy Limanowa i sołectwa Stara Wieś I,
 • wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu w Kaninie, Nowym Rybiu
  i Starym Rybiu,
 • budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi I i w Sowlinach,
 • modernizacja  drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec w miejscowości Mordarka, Pisarzowa, Męcina i Kłodne oraz Limanowa – Świdnik
  w miejscowości Stara Wieś poprzez utwardzenie istniejących poboczy kostką brukową w ramach współpracy w Powiatem Limanowskim,
 • dalsza przebudowa dróg na terenie gminy, a wśród nich przebudowa dróg Pasierbiec – Stara Karczma – Nowe Rybie – Marna Wieś – Nowe Rybie – Kamionna z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (I miejsce na liście rezerwowej),
 • budowa placów publicznych w Rupniowie i Starym Rybiu (inwestycja w toku realizacji),
 • zakup samochodu bojowego dla OSP Nowe Rybie,
 • modernizacja budynków oświatowych w Siekierczynie I, Młynnem
  i w Nowym Rybiu,
 • doposażenie świetlic wiejskich,
 • budowa boiska wielofunkcyjnego w Kisielówce.

Ponadto będą czynione starania o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych z budżetu województwa małopolskiego oraz ze środków unijnych na kolejne zadania inwestycyjne na terenie gminie.

W trakcie sesji radni gminy zatwierdzili także taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Urząd Gminy Limanowa, które nie ulegną zmianie w stosunku do poprzedniego roku.

źródło: UG Limanowa
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory