Powołano stałe komisje

W czwartek, 18 grudnia radni zebrali się na II sesji Rady Gminy Limanowa VII kadencji. Głównym przedmiotem obrad było powołanie czterech stałych komisji oraz wybór ich przewodniczących i wiceprzewodniczących.

Obradom II sesji Rady Gminy przewodniczył Stanisław Młyński, który przywitał zgromadzonych radnych, wójta Władysława Pazdana, jego zastępcę Mariana Mąkę, sołtysów, kierowników wydziałów i dyrektorów gminnych jednostek, a także przybyłych gości: Urszulę Nowogórską – Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz asp. sztab. Piotra Doll z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Stałe Komisje Rady Gminy Limanowa

Na początku sesji, radna Jadwiga Hebda z Kaniny, złożyła przed Radą Gminy uroczyste ślubowanie, które jest warunkiem objęcia mandatu radnego. Wójt Władysław Pazdan przedstawił informację o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Następnie radni jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Limanowa:

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego w składzie:

 1. Marek Borucki (przewodniczący)
 2. Antoni Frączek,
 3. Marek Kapitan,
 4. Krzysztof Lachor,
 5. Władysław Lachor,
 6. Józef Mąka,
 7. Marek Młynarczyk,
 8. Stanisław Młyński,
 9. Bogusław Pazdur,
 10. Marcin Radzięta,
 11. Walenty Szubryt,
 12. Leszek Twaróg (wiceprzewodniczący)

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego w składzie:

 1. Edward Bugański,
 2. Jadwiga Hebda,
 3. Jerzy Jabłoński,
 4. Marek Kapitan (wiceprzewodniczący)
 5. Stanisław Kita,
 6. Andrzej Malinowski (przewodniczący)
 7. Józef Wąsowicz,
 8. Marian Zoń.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki w składzie:

 1. Edward Bugański (wiceprzewodniczący)
 2. Antoni Frączek,
 3. Stanisław Kita,
 4. Zuzanna Kolawa (przewodnicząca)
 5. Krzysztof Lachor,
 6. Andrzej Malinowski,
 7. Marek Młynarczyk,
 8. Jan Twaróg,
 9. Leszek Twaróg,
 10. Józef Wąsowicz.

Komisja Rewizyjna, w składzie:

 1. Jadwiga Hebda (wiceprzewodnicząca)
 2. Jerzy Jabłoński,
 3. Zuzanna Kolawa,
 4. Józef Mąka (przewodniczący)
 5. Jan Twaróg.

Na zakończenie wójt Władysław Pazdan oraz przewodniczący Stanisław Młyński, złożyli wszystkim zebranym w sali konferencyjnej pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Stałe Komisje Rady Gminy Limanowa

źródło: UG Limanowa
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory