Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 2

W związku z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka, który po raz pierwszy obchodzony był w Polsce 20 listopada br., w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Limanowej zorganizowano zajęcia, podczas których dzieci mówiły o swoich prawach, a także prawach wszystkich ludzi. W wypowiedziach dzieci najczęściej pojawiało się prawo do życia w rodzinie, prawo do miłości, zabawy, nauki, wypoczynku.

Uchwałę w sprawie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka na wniosek Rzecznika Praw Dziecka podjął Sejm RP w dniu 7 listopada 2014. „Mamy nadzieję, że ustanowienie takiego dnia, uświadomi dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypomni, że mają tych praw zawsze przestrzegać”

– piszą Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Marek Michalak.

Przedszkole jest pierwszym miejscem, w którym dziecko nabywa kompetencji społecznych. W atmosferze spokoju i akceptacji poznaje własne prawa i reguły życia w grupie.Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. W tym czasie kształtują się pierwsze postawy moralne, nawyki mające wpływ na przyszłe życie. Dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, wartościowania zachowań własnych i kolegów, poznają reguły w grupie. Przedszkole tworzy takie warunki, aby dzieci mogły doświadczać, co dobre dla nich samych i dla ich otoczenia, aby nabyły takie kompetencje społeczno- moralne, które umożliwią im funkcjonowanie w szerszej społeczności.

To właśnie tu prawa dziecka są priorytetem, dlatego też dba się szczególnie o ich przestrzeganie, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane z tymi prawami. Niejednokrotnie w przedszkolu dziecko zdobywa pierwsze informacje dotyczące praw dziecka, uczy się poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszania praw własnych. Im wcześniej dziecko styka się z wyższymi wartościami takimi, jak: sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie godności i wolności innych, tym łatwiej i szybciej zdobędzie umiejętności społeczno – moralne.

Galeria zdjęć

[nggallery id=124]

źródło: UM Limanowa
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory