Szkoła w Słopnicach ma już 50 lat!

Społeczność szkoły Słopnice-Granice 13 października br. uroczyście obchodziła jubileusz 50-lecia szkoły. Była akademia, ważni goście oraz piknik pod chmurką. Minęło pół wieku a placówka nadal tętni życiem i jej absolwenci odnoszą liczne sukcesy.

Uroczystość jubileuszową 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Słopnicach Dolnych, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna i zaproszeni goście. Druga część obchodów odbyła się w budynku szkoły. Nie zabrakło także mieszkańców Granic.

Gości powitał dyrektor szkoły Grzegorz Biedroń i oddał głos uczniom, którzy w specjalnym programie artystycznym, przeplatając scenki rodzajowe i humorystyczne, przybliżyli zebranym najważniejsze wydarzenia z historii Szkoły Podstawowej na Granicach.
Jubileusz uświetniły również przemówienia gości. Nie zabrakło miłych słów i życzeń ze strony wójta Adama Sołtysa, radnego Andrzeja Ślazyka oraz pierwszej dyrektor placówki Józefy Wikar, która włożyła wiele starań i wysiłku w budowę szkoły na Granicach. Dzień ten był również okazją na wyrażenie uznania i podziękowań za zaangażowanie, wytrwałość, pracę włożoną w wychowanie oraz kształcenie kolejnych pokoleń uczniów. Listy gratulacyjne i kwiaty otrzymały m. in. emerytowane dyrektorki Józefa Wikar i Rozalia Wikar, a także wójt gminy Adam Sołtys, dyrektor szkoły Grzegorz Biedroń, obecna kierownik Filii Maria Ślazyk. Na zakończenie wszyscy obecni otrzymali specjalny folder wydany z okazji jubileuszu. Dalsza część dnia upłynęła na pikniku zorganizowanym na świeżym powietrzu.

50 lat szkoły w Słopnicach

Kilka faktów z historii Publicznej SP na Granicach (1964-2014)

Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 w Słopnicach została założona w roku 1919. Nauczanie odbywało się w wynajętej sali. W roku 1928 władza gminna chciała zamknąć szkołę i przyłączyć ją do obwodu szkoły nr 1. Na prośbę mieszkańców przyjechał z Krakowa przedstawiciel Kuratorium, który stwierdził, że szkoła w tym rejonie jest koniecznością. Przez całą wojnę obowiązki nauczycielki wykonywała Tekla Paluch. Jak wspominają kroniki okres ten nie był zbyt trudny dla szkoły. Nauka nie została przerwana. Wprowadzony został system nauczania dwuroczny tj. aby otrzymać świadectwo danej klasy trzeba było chodzić do niej dwa lata. System trwał do roku 1945. Od roku 1945 do 1964 szkoła wynajmowała sale lekcyjne od gospodarzy: u Państwa Majdów, Państwa Burdków (obecnie zamieszkują Państwo Ryzowie), Państwa Ślazyków (os. Trybólcówka), u Jakuba Struga (obecnie Postrożny). Było to bardzo kłopotliwe, ponieważ sale te były małe i ciemne, a przede wszystkim w okresie zimowym nie mogły być ogrzewane. Już w roku 1948 zaczęto myśleć o budowie nowej szkoły.

W roku szkolnym 1947/48 do szkoły uczęszczało 85 dzieci. Podobnie było w kolejnych latach. Zajęcia prowadziły dwie nauczycielki.

W tych latach kadra nauczycielska była bardzo niestabilna. Nauczyciele po przepracowaniu roku lub dwóch prosili o przeniesienie do innych szkół. Powodem tego były ciężkie warunki pracy (brak sal lekcyjnych, mieszkań dla nauczycieli, a także drogi dojazdowej do wsi). Mimo bardzo trudnych warunków, zarówno lokalowych jak i kadrowych, szkoła wzorowo wypełniała swoje zadania. W placówce działał Samorząd Szkolny, PCK, SKO, drużyna harcerska, biblioteka, prowadzone były zajęcia pozalekcyjne – zarówno przedmiotowe, jak i sportowe. Każdego roku szkoła organizowała dożywianie dzieci. Ponieważ wielu ludzi ze wsi nie umiało pisać ani czytać szkoła prowadziła Kurs nauki początkowej dla dorosłych.

Bardzo ważną datą dla ludności, a także szkolnictwa na Granicach jest grudzień 1957 roku. Wtedy to na wsi zabłysło po raz pierwszy światło elektryczne. Na początki lat pięćdziesiątych zaczęto coraz poważniej myśleć o budowie szkoły. Dzięki staraniom ówczesnej Pani kierownik Józefy Wikar 23 lutego 1957 roku powołano Komitet Budowy Szkoły. Przewodniczącym został Biedroński Kazimierz. Bardzo aktywnie w komitecie pracowali: Kaczmarczyk Antoni, Kaim Jan, Florek Stanisław, Łukasik Antoni. Nowy rok szkolny 1958/59 przyniósł zmiany organizacyjne szkoły. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty podniósł stopień organizacyjny szkoły do klas VII oraz przydzielił nowego nauczyciela. 30 stycznia 1961 roku Komitet Budowy Szkół wykupił parcelę od Antoniego Kaczmarczyka i przekazał ją na własność Szkole Podstawowej nr 3 w Słopnicach. Rozpoczęła się budowa szkoły. 1 maja 1964 roku dzięki staraniom Komitetu Budowy szkół doszło do sfinalizowania jego wysiłków – nastąpiło otwarcie szkoły. Jak podaje kronika szkoły odbyło się ono bardzo uroczyście. Było to wielkie wydarzenie dla mieszkańców, tym większe, iż większość prac budowlanych została wykonania przez nich samych w czynie społecznym. W 1969 roku Szkole Podstawowej nr 3 w Słopnicach nadano imię Marii Konopnickiej. 1 września 2003 roku, decyzją Rady Gminy, szkoła została włączona do Szkoły Podstawowej nr 1 w Słopnicach. Do dnia dzisiejszego istnieje jako filia tej szkoły.

Poprzez inwestycje gminne szkoła przeszła także znaczną metamorfozę: przebudowano dach, kotłownię, ocieplono budynek i wykonano nową elewację, wymieniono stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń i sal lekcyjnych. Dziś obiekt posiada także swój parking oraz nowoczesne boiska sportowe.

źródło: UG Słopnice
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory