Nowe instrumenty muzyczne dla Orkiestry Wiolin

Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach zrealizowała projekt, w ramach którego Orkiestra Dęta Wiolin ze Słopnic wzbogaciła się o nowe instrumenty muzyczne.

W ramach współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach, Samorządu Gminy Słopnice i Lokalnej Grupy Działania w Limanowej został zrealizowany projekt pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla nowopowstałej sekcji Orkiestry Dętej „Wiolin” ze Słopnic i organizacja imprezy kulturalnej „Muzyczne Lato 2014” w Słopnicach”. Jest to projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Małych projektów” na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem operacji jest promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej i aktywnego trybu życia. W ramach operacji zorganizowano w dniu 22 czerwca 2014r. imprezę kulturalną „Muzyczne Lato 2014” oraz zakupiono nowy sprzęt muzyczny: dwie tuby, dwa saksofony tenorowe, saksofon barytonowy, oraz puzon tenorowy. Zakupione w ramach projektu instrumenty muzyczne będą wykorzystywane podczas imprez kulturalnych, patriotycznych i parafialnych na terenie Gminy Słopnice i poza jej obszarem.
Koszty całkowite operacji wyniosły 34 200,00 zł, a wnioskowana kwota pomocy wynosi 22 722,60 zł.

źródło: UG Słopnice
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory