XX Rajd Górski Szlakiem Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej

W dniach 03-05 października 2013 r. odbędzie się jubileuszowy XX Rajd Górski Szlakiem Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej. Uczestnicy rajdu pomaszerują przez miejscowości: Jurków, Skrzydlna, Stróża, Tymbark.

Trasami rajdu są:

  • Dzień pierwszy: JURKÓW – ĆWILIN – ŚNIEŻNICA – SKRZYDLNA . Nocleg w Zespole Placówek Oświatowych w Skrzydlnej.
  • Drugi dzień rajdu to trasa: SKRZYDLNA – STRÓŻA / w miejscowym dworze mieściła się Oficerska SzkołaStrzelecka, którą kierował Józef Piłsudski w r. 1913 / – ZĘZÓW – TYMBARK . Nocleg w Internacie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.
  • W trzecim dniu rajdu zaplanowano cykl imprez w ramach obchodów XX – lecia reaktywacji Tymbarskiego Strzelca i zakończenie rajdu. Punktacja rajdowa drużyn pięcioosobowych dotyczyć będzie wykonanych kronik rajdowych związanych z trasą i tematyką rajdu oraz rywalizacją indywidualną w zakresie strzelectwa sportowego. W rajdzie udział biorą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów , szkół średnich powiatu limanowskiego i członkowie Strzelca z Tymbarku i Limanowej.

Przypomnijmy, że organizatorami rajdu są: Urzędy Gmin w Tymbarku i Dobrej, Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, Jednostka Strzelecka im. kpt Tadeusza Paolone Nr. 2007 ZS ” Strzelec ” OSW w Tymbarku, Koło PTTK Limanowa i „ Tymbarskie Harnasie ” w Tymbarku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku. Nagrody dla zwycięzców oraz posiłki dla uczestników ufundowali: Starostwo Powiatowe w Limanowej, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, UG Tymbark, UG Dobra i MOT Kraków.

REGULAMIN XX RAJDU SZLAKIEM WALK LEGIONÓW POLSKICH NA ZIEMI LIMANOWSKIEJ
CELE:

– Uczczenie pamięci poległych żołnierzy w walkach na ziemi limanowskiej.
– Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej
– Poznawanie walorów krajoznawczych Beskidu Wyspowego
– Kształtowanie postaw patriotycznych
– Rozwijanie współpracy międzyszkolnej
– XX – lecie reaktywacji tymbarskiego Strzelca

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Rajd odbędzie się w dniach 03-05.10.2013r. bez względu na pogodę.
2. W rajdzie uczestniczy młodzież gimnazjum, szkół ponad gimnazjalnych i organizacji pro-obronnych.
3. Drużyna składa się z 5 osób oraz opiekuna zaakceptowanego przez dyr. szkoły Jedna osoba może być opiekunem dla 10 osób. .
4. Zgłoszenia należy dokonać na załączonych kartach do 02.10.2013r.
5. Wpisowe (15 zł od uczestnika) należy wpłacić przekazem pocztowym lub osobiście na adres: INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ im KEN , 34-650 Tymbark 348, z dopiskiem „Rajd Szlakiem Legionów”. Opiekunowie są zwolnieni z opłaty wpisowego.
6. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za drużynę i za ekwipunek drużyny (odpowiedni ubiór, obuwie zastępcze, apteczka, mapa, kompas itp.)
7. O przyjęciu na trasę decyduje kolejność zgłoszeń; istnieje ewentualność nie zakwalifikowania się drużyny w przypadku dużej ilości zgłoszeń.
8. Drużyny wyruszają na trasę z punktu wyjścia – Jurków
obok przystanku godz 10.

OCENA DRUŻYN RAJDOWYCH

1. Punktacja:

• Ocena kronik rajdowych wykonanych przez poszczególne drużyny związanych z trasą i tematyką rajdu
• strzelanie na strzelnicy- indywidualnie

2. W rywalizacji drużyn opiekunowie nie biorą udziału.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW I NAGRODY

1. Dyplom uczestnictwa dla każdej drużyny.
2. Puchary i upominki dla najlepszych drużyn i zwycięzców konkursów.
3. Ciepły posiłek w każdy dzień rajdu.
4. Bezpłatne noclegi w Szkole w Skrzydlnej
i Internacie Zespołu Szkół w Tymbarku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Istnieje możliwość wykluczenia za rażące naruszenie postanowień REGULAMINU, naganne zachowanie na trasie i w miejscu zakwaterowania.
2. W przypadku rezygnacji z udziału po dokonaniu zgłoszenia, opłaty nie będą zwracane.
3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe podczas udziału w rajdzie – zarówno uczestników, jak i osób trzecich.
5. Ostateczna interpretacja REGULAMINU należy do organizatora.
6. Dodatkowe informacje: Urząd Gminy w Tymbarku,
tel. (018) 3325 637, p. Robert Nowak lub Internat
Zespołu Szkół w Tymbarku, tel.666947581.-p. Józef Banaach

TRASA RAJDU

03.10.13. Jurków—Ćwilin -Śnieżnica- Skrzydlna
04.10.13.Skrzydlna-Stróża- Zęzów- Tymbark
05.10.13.Zepół Szkół w Tymbarku- boisko obok orlika-
Cykl imprez w ramach obchodów 20 rocznic reaktywacji Strzelca w Tymbarku i zakończenie Rajdu ok.godź.11

UWAGI

1. Opiekunowie drużyn nie mogą decydować o zmianie przebiegu trasy.
2. Strzelanie na strzelnicy w Zespole Szkół w Tymbarku.
3. Uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie śpiwory- natomiast – materace zabezpiecza organizator.

źródło: powiat.limanowa.pl
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory