Wspólna droga do inwestycji

Wspólne inwestycje29 września br. w Nowym Sączu odbyło się wspólne spotkanie parlamentarzystów i samorządowców, a także przyjaciół Sądecczyzny, Limanowszczyzny i Ziemi Gorlickiej, którym leży na sercu dobro regionu. Podczas spotkania reprezentujący Powiat Limanowski, Starosta Limanowski Jan Puchała przedstawił najważniejsze inwestycje dla Limanowszczyzny.

Podczas spotkania  został podpisany „Pakt dla Sądecczyzny, Limanowszczyzny i Ziemi Gorlickiej”, zawiera on najistotniejsze dla rozwoju naszego regionu propozycje inwestycji, jakie miałyby być realizowane w latach 2014-2020 z pomocą środków unijnych.

Starosta Limanowski Jan Puchała, jako reprezentant Powiatu Limanowskiego przybliżył inwestycje jakie zostały określone w Stanowisku Rady i Zarządu Powiatu Limanowskiego, a także Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Limanowskiego.

W przedstawianych  przez Starostę Limanowskiego propozycjach znalazły się m.in.
w obszarze -Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej

1.    Usprawnienie połączeń w korytarzu wschód – zachód w sieci wspomagającej sieć TEN-T DK 28 Nowy Sącz – Skomielna Biała

2.     Budowa drogi ekspresowej Brzesko – Nowy Sącz – Granica Państwa (Polska – Słowacja) przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie Powiatu Limanowskiego wraz z wykonaniem włączeń lokalnych.

3. Budowa obwodnic/obejść miast Limanowej i Mszany Dolnej w ciągu DK 28 dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego

4.     Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna” oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz – Muszyna – granica państwa i Chabówka Nowy Sącz.

W obszarze: Dziedzictwo i przemysł czasu wolnego:

1.   Budowa centrum balneologii geotermalnej na bazie zasobów wód w Porębie Wielkiej wraz z infrastrukturą usprawniającą dostępność do uzdrowiska Rabka oraz aglomeracji krakowskiej.

prezentacja_1

W obszarze: Bezpieczeństwo Ekologiczne, Zdrowotne i Społeczne
– Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i subregionalnym:

1.     Utworzenie Medycznego Centrum Wieku Dojrzałego oraz reorganizacja zasobów opieki geriatrycznej w województwie : Kraków , ośrodki subregionalne ( w tym m.in. Tarnów, Limanowa – Szczyrzyc, Gorlice, Wadowice)

 Jak podkreślał Starosta Limanowski  Jan Puchała przedstawiając stanowisko Zarządu i Rady Powiatu, a także wójtów i burmistrzów – Realizacja tych inwestycji stanowić będzie dla Subregionu Sądeckiego tj. Ziemi Limanowskiej, Sądeckiej i Gorlickiej szansę na dynamiczny rozwój oraz wzrost poziomu warunków życiowych mieszkańców z tychże terenów. Co ważne, przedsięwzięcia te, są kluczowe dla wykorzystania potencjału gospodarczego ziem, na których mają być realizowane, a ponadto pociągną za sobą szereg pozytywnych skutków w rozmaitych dziedzinach funkcjonowania południa Polski. Mowa tu chociażby o przemyśle, transporcie, turystyce, kulturze oraz o szeroko rozumianej gospodarce.  Cele realizacji w/w inwestycji doskonale wpisują się w potrzeby Subregionu Sadeckiego tj. Ziemi Limanowskiej, Sądeckiej i Gorlickiej oraz całej Małopolski- – mówił podczas spotkania starosta Jan Puchała – Prosimy zatem o szansę na współpracę w realizacji przedsięwzięć kluczowych dla naszych ziem i samorządów, a tym samym o szansę na skorzystanie z dobrodziejstwa środków unijnych, jaką daje nam uwzględnienie naszych postulatów w Kontrakcie Terytorialnym dla Małopolski na lata 2014 – 2020. Przedkładając nasze stanowisko wyrażamy głęboką nadzieję, że nasze postulaty znajdą zrozumienie i zostaną uwzględnione.

źródło: Sądeczanin.info / fot. Bogumił Storch
Chcesz być na bieżąco? Otrzymywać powiadomienia o promocjach, rabatach i nowościach w KLI24.PL na skrzynkę pocztową?

Realizacja: Net-Factory